Home ƒаване на втори шанс ∆ените преследват обвързване точно така, както мъжете преследват секса
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

жените преследват обвързване, както мъжете - секс—поред едно старо, но все още разпространено убеждение, мъжете са виновни за по-гол€мата част от проблемите в една връзка. “ова не означава, че жените не поемат отговорност. ∆ените често обвин€ват себе си, че дават и обичат твърде много. »нтересното обаче е, че жените са склонни да дават и да обичат повече мъже, които се отнас€т зле с т€х или поне показват по-малък интерес към т€х в конкретни€ момент. ¬ъзможно ли е жените да продължават да обичат тези мъже само защото е в природата им да дават и да се грижат? »ли жените просто обичат предизвикателствата? јко сте мъж, в момента вие подозирате, че е второто. јко сте жена Ц знаете, че е второто.


∆ените преследват обвързване точно така, както мъжете преследват секса. „есто се случва мъжете да загуб€т интерес към жена след като са € вкарали в леглото си. ∆ените пък често губ€т интерес към мъжа след като веднъж постигнат обвързване с него. “ова е реалността, но разбира се това далеч не е общоприетото схващане за жените. «ащо? «ащото това не пасва на стереотипа, че мъжете са ДлошитеФ, а жените са ДдобритеФ.

∆ените, които претендират, че обичат твърде много и дават твърде много са точни€т еквивалент на мъжете, които ще кажат или направ€т всичко, за да вкарат жената в леглото си. “ези жени ще направ€т почти всичко, за да постигнат целта си Ц да постигнат обвързване с мъжа. » накра€, след като са постигнали желаното, изведнъж започват да стават отегчени и негодуващи, често дори злобни. ≈вентуално, след като намер€т н€каква причина да обвин€т мъжа за това, че са нещастни (отегчени), те се захващат със следващото завоевание. “ова е играта с обвързването, женски€ вариант на мъжката Дпреследвам и после захвърл€мФ.


»ма един малко известен факт: жените са тези, които по-често слагат край на връзките. «нам какво мисли сега ваши€т програмиран мозък. ¬еро€тно нещо от сорта: Д∆ените не биха прекрат€вали толкова често връзките, ако не беше лошото поведение на мъжетеФ. Ќо това не е непременно така. —поред едно 10 годишно изследване на Michelle Langley, главната причина, ко€то жените посочват за прекрат€ването на връзката си е: Дмо€т съпруг/при€тел е отегчителенФ. “ова драстично се различава от общоприетото схващане, нали?
«ащо се случва така? «ащо не научаваме тези факти и статистики? ќтговорът може би се крие в нещо много просто: ќбществото пази лошото поведение на жените грижливо. јко ’илари  линтън, вместо Ѕил беше направила грешен избор, сигурен съм, че никой н€маше да научи за това. » това се прави уж, за да дава на жените Дравни възможностиФ. Ќие изкупуваме стари грехове. “ова в€рване обаче е изц€ло фалшиво. ∆ените ще станат наистина силни само тогава, когато опозна€т сво€та тъмна страна. » тогава, когато бъдат държани отговорни за лошото си поведение и болката, ко€то често причин€ват на другите. «ащото правата върв€т ръка за ръка с отговорностите.


¬ нашата култура об€снени€та за мъжете са сведени единствено до животинското в природата им, докато в същото време жените са отделени н€как от не€. ƒ€волът и ангелът живе€т във вс€ко човешко същество Ц мъж или жена. » жените не могат да бъдат изключвани от този факт на човешката същност. »сторически погледнато, много общества приписвали определени характеристики и поведение, приемливи за всеки от двата пола. » до днес хората са затрупани със същите тези преувеличени и измислени образи и стереотипи на мъжко и женско поведение. ∆ените, точно както и мъжете, са били разр€зани по средата от тези стереотипи и сега могат да показват само част от това кои са те в действителност. —ъщото важи и за мъжете.


«а да постигнат желаното равенство и да престанат да бъдат свои собствени тирани, жените ще тр€бва да разберат кои са в действителност, като с това да поемат и отговорността за непочтителни€ начин, по който се отнас€т с мъжете. ¬същност жените са точно толкова често палачите, колкото и жертвите. –азбирането на този факт е единствени€т път жените да станат едно ц€ло.


“ози процес може да изиска от жените да си зададат н€кои доста трудни въпроси, които безспорно н€ма да им харесат. ¬ъпроси като:


Х  олко мъже съм ДразкаралаФ?
Х  олко пъти не върнах обаждане на мъж?
Х  олко пъти съм лъгала мъж?
Х  олко пъти съм използвала мъж, заради парите му?
Х  олко пъти съм използвала мъж само за да получа внимание?
Х  олко пъти съм използвала мъж само заради секс?
Х  олко пъти съм използвала мъж само за да имам дете?

∆ените редовно вършат всички тези неща, че и доста повече. ќще повече, че ги вършат с мъже, които наистина ги харесват и държат на т€х. «а нещастие добрите момчета най-често биват виждани като ДжелаещиФ Ц желаещи да се обвържат, което преведено на езика на мъжете е: Длесно можеш да си легнеш с т€хФ.
Ќе е необходимо жените да четат книги за мъжката гледна точка, за да разберат поведението на мъжете. ¬сичко, което е нужно е да се запитат защо те самите се отнас€т към н€кои мъже точно по начина, от който посто€нно се оплакват, че е приложен спр€мо т€х.

(ѕо материали от Michelle Langley)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.